Ingredienten | ABOUT the ROSE | Rozen cosmetica

Wij geloven dat het belangrijk is om jou te informeren welke ingrediënten er gebruikt worden in onze producten. Wij willen eerlijk zijn over de chemische samenstelling van onze producten en daarom kan je deze samenstellingen terug vinden bij de omschrijving van ieder afzonderlijk product in onze webwinkel.

Alle ingrediënten in het product zijn vermeld op de verpakking. Om de ingrediënten op uniforme wijze op cosmetica te kunnen vermelden, wordt gebruik gemaakt van zogeheten INCI-namen (International Nomenclature Cosmetic Ingredients). De namen van ingrediënten op de verpakking worden vermeld in volgorde van afnemend gewicht. Wanneer een opsomming van ingrediënten begint met bijvoorbeeld aqua, dan is het grootste bestanddeel van het product water. Ingrediënten die voor minder dan 1% in het product aanwezig zijn, worden in willekeurige volgorde genoemd aan het einde van de ingrediëntenvermelding.

Wij geven toe dat niet alle ingrediënten welke wij toepassen in onze producten van natuurlijke aard zijn. Wij proberen de beste combinatie te maken van synthetische en natuurlijke producten in onze cosmetica. In de basis gebruiken wij zoveel mogelijk natuurlijke producten maar voor ingrediënten met eigenschappen waarin de natuur niet kan voorzien hebben wij gekozen voor het gebruik van in laboratorium vervaardigde alternatieven.


Onze ingrediënten


Actieve ingrediënten in onze cosmetica